Oud België - Netflix

Type: Scripted

Languages: Dutch

Status: Ended

Runtime: 50 minutes

Premier: 2010-01-03

Oud België - Maurits Sabbe - Netflix

Maurits Karel Maria Willem Sabbe (Bruges, 9 February 1873 – Antwerp, 12 February 1938) was a Flemish writer. He was a son of Julius Sabbe and the eldest of seven children. He married Gabriëlla De Smet.

Oud België - Bibliography - Netflix

Peter Benoit (1892) Aan 't Minnewater : drie schetsen uit het Brugse leven (1893) Een mei van vroomheid (1903) Vlaamsche mensen (1907) De filosofoof van 't sashuis (1907) Het proza in de Vlaamse letterkunde (1909) De nood der Bariseeles (1912) Bietje (1913) Caritate (1914) In t gedrang. Vertellingen uit den oorlog (1915) De toneelles (1917) t Pastorke van Schaerdycke (1919) t Kwartet der Jacobijnen (1920) Wat Oud-Vlaanderen zong (1920) Letterkundige verscheidenheden (1928) De muziek in Vlaanderen (1928) Brabant in t verweer : bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandse strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw (1933) Peilingen (1935) De meesters van de gulden passer : Christoffel Plantin, aartsdrukker van Philips II, en zijn opvolgers, de Moretussen (1937) De vorstinnen van Brugge (naar de vertellingen van M. Sabbe, door Maurits Balfoort (1973) Avondbede Bernardus en de cisterciënzerfamilie in België Briefwisseling van de gebroeders Verdussen De minderbroeders en de oude Leuvense universiteit De oorlogstribulatiën van Meneer Van Poppel De oude harpspeelster De Plantijnsche werkstede Drie liederen in volkstrant Eeuwzang ter gelegenheid van de honderste verjaring van België's onafhankelijkheid Handschriften en vroegdrukken Het kerkske van te lande Het leven en de werken van Michiel de Swaen Het lied van onze klokken Hoe Stientje uit den Anker gevrijd werd Hooggetij : vaderlandsche kindercantate voor koren en symfonisch orkest Huldebetoon van Mr. Louis Franck Ik heb U gezien In de kriekentijd (Poëzie van) Julius en Maurits Sabbe Lenteliedje Melsens kruis Mozaiek : verspreide opstellen Oud Antwerpen : kerken en kloosters Oud België Peeter Heyns en de nimfen Philemons dans om de bruid Pluk de dag Stichtelyck ende vermakelyck proces tussen dry edellieden 't Is in U, zoetste lief Uit den taalstrijd in Zuid-Nederland tussen 1815-1830 Van den mulder en de mulderin Zonnestralen

Oud België - References - Netflix