Сын моего отца - Netflix

Type: Scripted

Languages: Russian

Status: Ended

Runtime: 52 minutes

Premier: 2016-01-18

Сын моего отца - Baltic Deputy - Netflix

Baltic Deputy (Russian: Депутат Балтики) is a 1936 Soviet drama film directed by Iosif Kheifits and Aleksandr Zarkhi.

Сын моего отца - Starring - Netflix

Nikolay Cherkasov as Professor Dmitri Illarionovich Polezhayev Mariya Domashyova as Masha Polezhayeva Boris Livanov as Misha Bocharov Oleg Zhakov as Vikenti Mikhailovich Vorob'yov Aleksandr Melnikov as Red guardsman Kupriyanov Mikhail Dubrava N. Kakharinov A. Mazurin Aleksei Matov Fyodor Kurikhin

Сын моего отца - References - Netflix